Fredag 22. – lørdag 23. oktober

Hamar Performancefestival

Nærhet på avstand

Årets performancefestival har fått tittelen Nærhet på avstand og vil tematisere koronapandemien og hvordan den har påvirket vår omgangsform og kommunikasjon. Til festivalen har vi invitert norske og polske kunstnere til å delta med spesiallagde performancer knyttet til spørsmål som: Hvordan skal vi nå uttrykke nærhet når vi ikke kan ta på hverandre? Hvordan endrer pandemien det sosiale livet? Hvordan endrer den oss? Kuratorer for festivalen er Malgorzata Sady og Ingrid Blekastad. Performancefestivalen har eksistert siden 2003 og er et populært innslag i Kunstbankens program. I en performance utfører kunstnerne en handling som gjerne er overraskende og gir grunnlag for ettertanke. Festivalen foregår både ute i byen og inne i Kunstbanken. Fredagen inviteres skolene til å delta på festivalen.

Deltagende kunstnere er: Jolanta Krukowska, Izabela Chamczyk and Elwira Janasik , Krzysztof Kaczmar, Konrad Juściński, DUO – Anette Friedrich Johannessen og Jan Egil Finne, Susanne Fjørtoft, Frantzsen & Mjanger, Mariell Kalldal og Marte Dahl, Henrik Koppen, Anne-Marte Før og Ursus produksjoner.

Hamar Performance Festival

Intimacy at a Distance

This year’s performance festival, entitled Intimacy at a Distance, will thematise the corona pandemic and how it has influenced the way we interact socially and how we communicate. Norwegian and Polish artists have been invited to participate at the festival with specially made performances that address questions such as: How do we express intimacy without being able to touch? How is the pandemic changing our social lives? How is it changing us? Curators for the festival are Malgorzata Sady and Ingrid Blekastad. The performance festival has existed since 2003 and is a popular feature in Kunstbanken’s programme. During a performance, the artists often undertake surprising acts that give rise to reflection and contemplation. The festival takes place outdoors in the city centre as well as indoors in Kunstbanken. On Friday, schools are invited to participate at the festival.

Participating artists are: Jolanta Krukowska, Izabela Chamczyk and Elwira Janasik , Krzysztof Kaczmar, Konrad Juściński, DUO – Anette Friedrich Johannessen og Jan Egil Finne, Susanne Fjørtoft, Frantzsen & Mjanger, Mariell Kalldal, Henrik Koppen, Frauke Materlik, Anne-Marte Før og Ursus produksjoner.

Hamar Performancefestival 2021

Nærhet på avstand / Intimacy at a Distance

Norske og polske kunstnere viser tolv spesiallagde performancer som tematiserer koronapandemien og hvordan den har påvirket vår omgangsform og kommunikasjon. Norwegian and Polish artists show twelve new performances which addresses the corona pandemic and how it has influenced the way we interact socially and how we communicate.

Lørdag /Saturday 23. Oktober

12.00 – 12.30 Konrad Juściński Let’s imagine you’re alive. En performance som henter inspirasjon fra omgivelsene og som tematiserer likevekt og trygghet – godt og ondt. Store sal

12.30 – 13.05 Ursus produksjoner. Oppnedpassasjen. Målgruppe fra 6 til 12 år. Barn og voksne inviteres inn i et rom med mystiske apparater og forskjellige former som forvandler seg til instrumenter og lager de mest fantastiske lyder. Loftet

12.40 – 13.00 Henrik Koppen Second Attempt. Han undersøker den spontane dynamikken som oppstår når gjeldende konvensjoner blir satt på prøve. Formidlingsrom kjeller.

13.15 – 14.00 Krzysztof Kaczmar RHYTHMED NOW. Han utforsker hvordan det er mulig å gjenskape felles opplevelser mellom mennesker etter lengre tid med avstand, og hvordan musikk kan skape en opplevelse av nærhet uten å fysisk berøre. Store sal

13.00 – 15.00 Duo ved Anette Friedrich Johannessen og Jan Egil Finne. En Duo med bevegelsesbaserte samhandlinger i det offentlige rom. Som følge av pandemien måtte de endre sin spontane arbeidsform og samspillet utviklet seg til en sterk tilstedeværelse i retning av den andre. Foregår på og rundt Østre Torg, publikum kan komme og gå.

14.15 – 15.05 Frantzsen&Mjanger Vandring med pust. En glasskunstner og en scenkunstner inviterer til en meditativ vandring i byen og viser oss det usynlige felleskapet vi deler gjennom lufta. Oppmøte i Kunstbankens resepsjon

14.15 – 15.00  Marielle Kalldal og Marte Dahl Patterns of Movement to Connect. Sammen med unge dansere fra PSDance lager de korte koreografier for kropp og bevegelse ute i gatene i Hamar.  Østre torg

15.00 – 15.30  Izabela Chamczyk and Elwira Janasik COVID performance. En visuell kunstner og en operasanger som samarbeider for første gang. Et virus sprer seg i samfunnet. Store sal.

14.30 – 15.05  Ursus produksjoner. Oppnedpassasjen. Målgruppe fra 6 til 12 år. Barn og voksne inviteres inn i et rom med mystiske apparater og forskjellige former som forvandler seg til instrumenter og lager de mest fantastiske lyder. Loftet

15.40 – 16.00  Henrik Koppen Second Attempt. Han undersøker den spontane dynamikken som oppstår når gjeldende konvensjoner blir satt på prøve. Fougner Lunds plass.

16.15 – 16.45  Jolanta Krukowska Fate – Chance – Case. Vi får sjansen til å oppleve en nestor innen dansebasert performance. Store sal.

17.00 – 17.30 Susanne Irene Fjørtoft Nærvær – fravær. Performancen utforsker hvordan vi kan påvirke og bli påvirket av våre omgivelser. Formidlingsrom kjeller.

18.00 – 18.25  Anne-Marte Før Vi trudde vi høyrde enden av atterklangen, reiste oss og gjekk. Et lytterverk med lyd frå matklokker på sju garder i Stange. Matklokkene ble tidligere brukt til å ringe inn til måltider, men også til å varsle fare. Verket oppleves på Røhne Nedre, Jernbanegt. 287, Stange. Minibuss fra Kunstbanken kl 17.45. Ta med hodelykt og kle deg etter forholdene!

FESTIVALEN HAR FRI INNGANG!

Performancefestivalen 2021 er støttet av Innlandet fylkeskommune, Kulturrådet og Fritt ord