Petter Alexander Goldstine (1975, USA/Norge) følger pilgrimsleden far Oslo til Hamar fra 23. til 28. oktober. I løpet av turen vil han utarbeide performancen Hva betyr det å gå til Hamar? som han fremfører når han kommer til Kunstbanken. I sann pilgrimsånd vil turen gi ham tid til å meditere og tenke. Det blir en spirituell reise som fører til en aktiv og utadrettet handling, som i seg selv ikke er så betydningsfull. For turen har han satt seg noen regler:

My rules are: I will not bring any food or money. If someone offers me food, I´ll eat it. If someone offers me a place to sleep, I´ll sleep there. One half hour period per day will be allotted to the writing of no more than 100 words. The accumulated documentation of my journey will form the piece that I will perform once to an unlimited number of spectators.

Performancen er en slags fortsettelse av hans seneste arbeid Of the Breath, and Counting, der han utforsker landskapet av menneskelige og ikke-menneskelige miljøer.

Goldstine har studert fotografi ved universitetet i Washington, hvor han fokuserte på sosiale problemer og arbeidet med problematikken rundt hjemløshet i Seattle. Denne interessen fulgte han videre etter studiene, og i en femårs periode levde han blant dem som regnes som samfunnets utstøtte og dokumenterte deres hverdag. Han oppsøkte hjemløse amerikanere, sigøynere, palestinere og israelere, kurdere, illegale immigranter og geriljasoldater.

Etter hvert opplevde han at fotografiet ikke var det rette mediet til å formidle det han ønsket. Han begynte derfor en ny karriere som skuespiller i Nordic Black Theater i Oslo. Goldstine kombinerer performance og sosil dokumentar der hensikten er å informere publikum.