Pilvi Porkola (f. 1972. Finland) er performancekunstner, regissør og forsker bosatt i Helsinki. How To Be A Performance Artist? er en forelesningsperformance som tar for seg spørsmål knyttet til hva det betyr å skape en performance. Hun reflekterer over hvordan man skal forholde seg til virkeligheten og tradisjon.

Porkola er medlem av Reality Research Center og er en av senterets ledere i 2007. Hennes performancer, hvor hun gjerne bruker både video og levende presentasjon, er vist i Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. Porkola har MA fra Teaterakademiet i Finland (2001-2003), og arbeider nå på sin PhD ved Teaterakademiet.


Pilvi Porkola (b. 1972. Finland) is a Helsinki-based performance artist, director and researcher. How To Be A Performance Artist? is a performance lecture devoted to questioning what it means to create a performance. She reflects on how to relate to reality and tradition.

Porkola is a member of Reality Research Center and is one of the centre’s leaders in 2007. Her performances, whic have been shown in Finland, Sweden, Denmark and Germany, often include both video and live presentations. Porkola has a master from the Thaetre Academy of Finland (2001-2003) and is now working on her PhD.