Rabih Mroué (1967, Libanon) beskriver stykket Make me stop smoking på følgende måte: Det er en performanceforelesning om mitt personlige arkiv, om Libanon og landets politiske saker med utgangspunkt i min egen erfaring, og om kunst og kunstneriske prosjekter. 

Mroué er en skuespiller, regissør og dramatiker. I 1990 begynte han å lage performance, videoer og å sette opp sine egne teaterstykker. Han søker etter nye og samtidige sammenhenger mellom de ulike elementene og språkene som ligger i teaterformen. Han setter også spørsmålstegn ved definisjonen av teater, forholdet mellom rom og form i en forestilling og hvordan utøveren forholder seg til publikum.

Mroués arbeider handler om politiske forhold som blir sensurert i dagens politiske klima i Libanon. Han gir oppmerksomhet til en større politisk og økonomisk kontekst gjennom sitt dramadokumentariske teater. Mroué leter etter «sannhet» via dokumenter, foto og funne objekter, og finner opp andre dokumenter, andre «sannheter»:Det er som om arbeidene blir et disseksjonsbord hvor den tvilsomme prosessen i Libanons krigssamfunn undersøkes. Ut fra en oppsamling av materiale kommer surrealistiske historier til syn, han åpner opp for forståelsen at bare et hår skiller sannhet fra løgn.

I 2004 skrev Mroué Who´s afraid of Representation?, en miks av parallelle historier fra vestlig performancekunst og samtidige sosio-politiske hendelser i Beirut. Med dette stykket besøkte han Bergen i 2004. Mroué har spilt i Beirut, Wien, Paris, Lyon, Stockholm, London og Berlin.