Roghieh Asgari Torvund (f.1960) sine performancer tar utgangspunkt i hennes bakgrunn fra to hjemland. I sitt nye arbeid Reconciliation bruker hun sin egen historie til å møte følelser som sorg, tap og forsoning. Følelser som er universelle og rammer på tvers av etnisitet og religion. Performancen foregår på lørdag (30 min).

Fredag: Avkledning. Performancen er en del av biblioteksturneen «Performance i bibliotek». Den vises i samarbeid med Hedmark fylkesbibliotek på Hamar bibliotek, i underetasjen på Torghjørnet kjøpesenter (30 min).

Torvund vokste opp i Teheran, Iran og har migrasjons-bakgrunn fra Aserbajdsjan. Hun kom til Norge som FN-flyktning i 1987. Siden hun har tilbrakt nesten halvparten av livet sitt i en annen verden, opplever hun at sansningen hennes preges av en blanding av hendelser fra fortiden og opplevelser i nåtid. Hun betrakter imidlertid sine to verdener som smeltet sammen til én, der sorgen og smerten er felles. I denne verden blir religiøs intimitet, sorg, lengsel, overgrep og kroppens usynlige smerte mer uttalt.

Asgari Torvund har i sine arbeider tatt opp temaer knyttet til kvinnelig fellesskap og felles forståelse på tvers av nasjonalitets- og kulturforskjeller. Arbeidene er ofte dokumentariske og satt sammen av elementer fra flere kulturer. De spiller på stemninger og det meditative, og refererer gjerne til private rom der tankene og følelsene har fritt spillerom. Performancene gjenspeiler også hennes erfaring som fotojournalist og journalist. I noen arbeider kombinerer hun dokumentarfilm med performance og skaper gjennom dette et eget kunstuttrykk. På slutten av 70-tallet var hun engasjert med gateteater i Iran, og dette har også satt sitt preg på arbeidene hennes. I tillegg til performance arbeider hun med video og billedkunst. Roghieh Asgari Torvund er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, hvor hun bor og arbeider.