Til performancen Odors_Memories_Emotions har Sabina Jacobson (1967, Sverige) installert et interaktivt laboratorium hvor publikum får oppleve en rekke uventede kombinasjoner av sanseopplevelser via lukt, smak, lyd og visuelle inntrykk. Publikum får dermed rollen som forsøkskaniner. Hensikten er å framkalle en refleksjon rundt samspillet mellom forskjellige sanseinntrykk i forhold til individets erindring og indre bilder. Hun ønsker å undersøke om man ved å skape en disharmoni mellom erfaringen av lukt og lyd i kombinasjon med visuell erfaring, kan oppnå nye kunstopplevelser. Dette er en videreføring av hennes performance Audioloveology (2003).

Jacobsson kommenterer samtidskulturen og dagens samfunnsstrukturer ved bruk av blant annet lyd, kostymer, koreografi og arkitektur. Hun inntar roller og ironiserer over samfunnsfenomener, primært med sine videoarbeider. Arbeidene er inspirert av den franske filmskaperen og komikeren Jacques Tatis (1908-1982) filmer, som kjennetegnes av lett surrealisme og satire.