Kameleon er tre performancer som utføres parallelt, over tid. Elever fra Arstad skole i Stange er utøvere, under ledelse av kunstneren Svein Ove Kirkhorn. I tre ulike tablåer, som foregår på tre forskjellige steder, tematiseres det å være synlig eller usynlig. Å kamuflere seg og å gå i ett med omgivelsene kan handle om å beskytte seg, å høre til, å ha sin egen plass, å gjemme seg, å gå i flokk eller å bli synlig; balansen mellom gruppeidentitet og individuell identitet. Ulik musikk og bevegelse formidler tre ulike grunnstemninger. De tre ulike performancene foregår samtidig over en 2-timers periode, uten «begynnelse og slutt», slik at publikum har mulighet til å oppleve alle tre.