The Parlour Collective består av Matthew Luck Galpin, Kirsten Norrie, Lynn Lu, Yuko Morita, Jack Catling og Thomas Jeppesen. I Hamar skal hver artist skape en unik stedsspesifikk forestilling som både er selvstendig og en del av en større performativ billedvev. Bakgrunnen er ideen om at det finnes en usynlig refleksjon av byen, forankret i dens bevegelsesmønstre og i innbyggernes forestillinger og fantasi. Denne refleksjonen er igjen fragmentert i utallige eteriske bilder, som en animasjon av byens dagligliv. The Assembled image forsøker å rekonstruere et slikt bilde, følge refleksjonens spor gjennom byen og bringe den til overflaten for et øyeblikk. Gjennom kunstnernes handlinger veves bildene inn i et tilsynelatende meningsløst mønster blant veier og bygninger inntil de endelig samles i et statisk tablå, som raskt forsvinner tilbake i hverdagen.