Tina Mareen Buddeberg (f. 1958) deltar med performancen Opus Pingpetupong Nr. 1.  En viktig del av hennesw kunstnerskap er spørsmålet om en sanseorientert relasjon mellom subjektet og dets omgivelser. Hun vi i performancen Opus Pingpetupong Nr. 1 kombinere det å sanse og det å formidle, og undersøke hvilken effekt denne kombinasjonen har på henne og på publikum.

Buddeberg er født i München, men har bodd og arbeidet i Norge siden 1988. Hun er utdannet ved Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung i München og Statens kunstakademi i Oslo. Hun arbeider innefor tegning, skulptur, video, installasjoner og lydkunst. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter hadde et stedsbestemt kunstprosjekt i Folldal i 2001, der Buddeberg plasserte en tuba på et kobberrør. Denne befant seg i en luftesjakt i minegangene på Folldal gruver og folk kunne synge inn og lytte til fjellets lyder. Hun har også konstruert flere ulike høre- og sanseobjekter som skal få oss til å lytte til omgivelsenes små, nesten uhørlige lyder.


Tina Mareen Buddeberg (b. 1958) participates with a performance called Opus Pingpetupong Nr. 1. An important aspect of her work is the question about a sensory-oriented relationship between the subject and its surroundings. In Opus Pingpetupong Nr. 1 she combines sensing with conveying, and examines the effect og this combination on herself as well as the audience.

Buddeberg was born in Munich but has lived and worked in Norway since 1988 and has studiet at the Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung in Munich and The National Academy of Fine Art in Oslo. Her output spans drawing, sculpture, video, installation and audio art. In 2001, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ran an art project in Folldal, where Buddeberg placed a tuba on a piece of copper tubing. The tuba, into which people were invited to sing and listen to the sounds in the mountain, was situated in an air shaft in the mine galleries of Folldal gruver. She has also constructed several different audio and sensory objects designed to make us listen to the tiny, almost inaudible sounds in our surroundings.