Det bor en dobbelhet i alle hverdagslige handlinger, lyder og objekter. For selv om noe oppleves som velkjent, er det så lite som skal til før det forandres til noe mystisk, rart og filosofisk…

Aktørene i SYSTEMET AKTIVERES er noen ruvende skikkelser i et skulpturelt landskap – men er det nå sikkert at de to har full kontroll på maskineriet de står oppi? Oppgavene de utfører er ved første øyekast meningsløse og kjedelige: det kan minne om husstell eller hagearbeid! Men følger vi forløpet så oppdager vi at de to har en tydelig målsetning med handlingene sine. For på samme måte som vi må sove om natta for å ha energi om dagen, må Systemet aktiveres og forberedes før vi kan oppleve hvilken kraft som virkelig bor i det hverdagslige.

SYSTEMET AKTIVERES har fokus på form og funksjon, og anser dette som verdifullt i seg selv, men det finnes også en rik understrøm av teori og tolkningsmuligheter. Partikkelfysikken avslører at virkeligheten som omgir oss er fundamentalt annerledes fra måten vi intuitivt opplever den, og performancen kan leses som en metafor for denne skjulte verdenen. Den synliggjør at vår umiddelbare opplevelse ikke nødvendigvis er den eneste måte å se tingene på.

I uke 43 vil elever på 5.-7. trinn i Hamar ta del i Perry og Lundes verk, som en del av Den Kulturelle Skolesekken i samarbeid med Turnéorganisasjonen. Performancen foregår i et interaktivt objektlandskap hvor elevene selv vil få anledning til å prøve ut de ulike mekanismene etter at fremføringen er ferdig, og gå i dialog med kunstnerne. Tilbake i klasserommet kan opplevelsen brukes som utgangspunkt for en filosofisk samtale med elevene om persepsjon, tingenes egentlige natur, fysikk m.m.

Trond Nicholas Perry (f. 1977) har bakgrunn som skulptør og designer og er utdannet ved NTNU-Kunstakademiet i Trondheim. Perrys arbeider befinner seg i krysningen mellom funksjon, interaktivitet og lyd. Perrys kunst er innkjøpt av Sørlandets kunstmuseum og Norsk maritimt museum. Det siste markante prosjektet er en utsmykning i form av en stor interaktiv lydskulptur i skolegården på Nye Torridal Barneskole i Kristiansand.

Jon S. Lunde (f. 1977) er utdannet innenfor elektronisk musikk og jobber i krysningen mellom lydkunst, musikk og det visuelle. Hans arbeider er presentert på blant annet Punkt-festivalen og Sørlandsutstillingen.


An old toaster. A blue air mattress. On the surface, the objects that surround us every day are dull and normal. However, when we observe them in a certain manner, we might sense an underlying soul or something strange we didn’t know was there. The system is carefully constructed to penetrate the boring objects on a deeper level, to see them in a new light, poke into them, see what sounds they make, how they can interact with the body, et cetera.

Trond Nicholas Perry and Jon S. Lunde are based in Kristiansand where they work with different art expressions. The two come to Hamar with the performative sculpture SYSTEM ACTIVATED; a continuation of a collaboration that deals with functional instances.

In week 43, year 5 to 7 pupils in Hamar will participate in Perry and Lunde’s work, which in collaboration with Hedmark Touring Organization is part of the Cultural Rucksack. The performance takes place in an interactive landscape of objects, and once the performance has finished, the pupils get a chance to try out the different mechanisms and speak with the artists. In the classroom this experience may be used as a starting point for philosophical discussions on perceptions, the true nature of things, physics etc.

Trond Perry (b. 1977), a sculptor and designer, has studied at the Trondheim Academy of Fine Art. His work exists in the intersection between function, interactivity and sound. Perry’s art has been acquired by Sørlandets kunstmuseum and the Norwegian Maritime Museum. His latest characteristic project is a public art commission in the shape of a large interactive light sculpture in the schoolyard at Nye Torridal Primary School in Kristiansand. www.trondperry.com

Jon Lunde (b. 1977) has studied electronic music and works at the crossroad between sound art, music and visual expressions. His work has been presented at the Punkt Festival and at the Sørlandsutstillingen (Southern Norway Exhibition). vimeo.com/jslunde