Dette er en performance for barn fra 0 til 3 år. Rund utgangspunkt i skuespillerens egen kroppsform – og bevegelsesmuligheter. Turnékompaniet går tilbake til det enkleste; skuespilleren i rommet med publikum. Det visuelle utrykket sier seg vel selv: baller, dotter, sirkler og snirkler!

Turnékompaniet AS har vært blant de ledende profesjonelle scenekunstkreftene i Innlandet siden 1988, de siste 20 årene med fast kjernegruppe bestående av de fire søsknene Anders, Inga-Live, Peter og Jonas Kippersund. I 2007 rykket de inn i det gamle rådhuset i Hamar som drivere av Hamar Teater.