Ursus produksjoner

Oppnedpassasjen/ The topsy-turvy passage

Varighet/duration: 35 min

Målgruppe 6-12 år, men passer alle aldre.

Oppnedpassasjen er en barneforestilling om overgangsfaser og grenseerfaring. Publikum inviteres inn i et rom av mystiske apparater og skulpturer som plutselig blir til instrumenter som lager de mest fortryllende lyder. Mens ulike situasjoner oppstår og snus på hodet, kan vi funderer på hvordan det er å være midt mellom to ulike ting, på vei over en grense med kroppen full av følelser. Frykt, fryd og spenning i en sitrende miks. Noe nytt er i ferd med å skje, noe annet må gis slipp på.

Oppnedpassasjen plasserer seg akkurat her, i overgangen mellom det kjente og ukjente.

Ursus produksjoner består av Sigurd Fischer Olsen, Roar Sletteland og Lena Lundsten Buchacz. Kompaniet ble etablert i Bergen i 2015 og har som formål å lage ny scenekunst i skjæringspunktet mellom musikk og teater. Samarbeidet bygger på flat struktur, hvor oppgavene løses kollektivt. Kompaniet har stått for flere helaftens samtidsoperaer og installasjoner. Oppnedpassasjen er deres første barneforestilling.

Av og med/created by and featuring: Roar Sletteland, Lena Buchacz and Sigurd Fischer Olsen. Sound: Elaine Maltezos and Thorolf Thuestad. Lights: Hans Christian Gilje. Producer: Elisabeth Gmeiner. Dramaturgy: Øyvind B. Lyse and Maia Urstad. Costume: Gøril Wallin. Elephants: Øystein Nesheim and June Olsen. Tadpoles: Tine Barkmann and Gustaffo Vargas. Pillows: Bodil Lundsten Buchacz and Ruth Bøklepp. Recorded musicians: Silje Aker Johnsen, vocal; Frank Havrøy, vocal; Jostein Gundersen, recorders; Morten Barrikmo, clarinet; Øyvind Skarbø, percussion; Claudia Cox, violin; Sigurd Fischer Olsen, viola; Carmen Bóveda, cello; Amanda Alvheim Krüger, double bass

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

The topsy-turvy passage is a performance for children about transitions and boundaries. The audience is invited into a room with contraptions and sculptures which suddenly turn into instruments that make the most enchanting sounds. While various situations arise and turn topsy-turvy, we begin to ponder what it is like to be in-between two separate things, on the threshold, with a body full of feelings. Fear, delight, and excitement in a stirring mix. Something new is about to happen, something else must let go. The topsy-turvy passage is positioned right at the intersection between the known and the unknown.

Ursus produksjoner comprises Sigurd Fischer Olsen, Roar Sletteland and Lena Lundsten Buchacz. The group, which was established in Bergen in 2015, aims to create new stage art at the intersection between music and theatre. The collaboration is based on a flat structure where all the tasks are addressed collectively. The group has made several contemporary operas and installations. The topsy-turvy passage is their first performance specifically for children.