Kunstbanken senter for samtidskunst

Regionale stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstbanken mottok etter søknad, 200 000 kr til fire stipender i 2024.

Følgende fire kunstnere ble tildelt 50 000 kr hver i stipend:

Foto: Rannveig Funderud

Rannveig Funderud bor og arbeider i Lismarka i Ringsaker. Hun er utdannet på Strykjernet Kunstfagskole og Kunsthøyskolen i Oslo. Funderud vil bruke stipendet til manusutvikling av ei kunstnerbok. I 2019 gav hun ut sin første bok, Apofenia, som handler om hvordan tilfeldig informasjon kan fylles med mening og hvordan man opplever ulike intensjoner i ulike systemer. Hun arbeider ut fra punktet i tegningen. Om prosjektet hun søker med skriver hun: «Arbeidstittelen til neste ordentlige utgivelse er Iteratio. Den springer videre fra den første boka Apofenia. Her handler det om tilblivelse og forandring gjennom gjentakelse, på ulike vis. Jeg dykker ned i naturhistorisk utvikling. Livet starter med ett punkt, en celle eller et plankton, formerer og utvikler seg til stadig mer kompliserte vesener.»

 

Foto: Jon Gorospe

Johannes Engelsen Espedal bor og arbeider på Østre Toten. Han har master fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, med utveksling ved Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst Halle i Tyskland. I søknaden skriver han: Jeg søker midler i forbindelse med at jeg er gjestekunstner med et prosjekt i fjøset ved Senter for keramisk kunst (i Ringebu), etterfulgt av en utendørs skulptur i prestegårdshagen på Ringebu. Ideen er at nye perspektiver kan være med på å gi nye lag til historien på gården. Kunsten vil inngå i en større helhet på et sted der samtiden tydelig blir konfrontert med fortiden. Selv om jeg ikke har arbeidet med leire de senere årene så har jeg min utdannelse fra keramikkavdelingene ved kunsthøgskolen i Bergen og ved Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst i Halle, Tyskland. Jeg har et ønske om å benytte tiden hos Senter for keramisk kunst til å komme tilbake inn i prosessen med utforskning av leiren og den keramiske prosessen for å lage elementer jeg kan kombinere med eksisterende materialer og for å utvikle mitt formspråk videre.»

 

Foto: Thomas Tveter

Vidar Koksvik bor og arbeider på Tjura i Grue kommune. Sammen med Kari Håkonsen driver de Klart glass med verksted og utsalg både på Tjura og på Bærums Verk. Koksvik er blant annet utdannet på The Surrey Institute of Art and Design, England og glasskolan i Orrefors.

I søknaden skriver han: «Jeg har avtale om deltakelse på gruppeutstillingen Skoglandet i regi av kunstnergruppen Taiga på Norsk skogmuseum i Elverum i oktober 2025 og om separatutstilling i Galleri Format i Oslo i mai 2025. Jeg vil med dette søke støtte til produksjon av arbeider til utstillingene. Forrige separatutstilling på Galleri Format i 2018 gikk prosjektet mitt ut på en undersøkelse av grenseoppgangen mellom det frastøtende og tiltrekkende med elgslakt og flådde dyr som figurativ base, en slags kamp mot glassets iboende skjønnhet og en kommentar til glass brukt som nips og framstilling av koselige dyrefigurer. Til utstillingene i 2025 har jeg planer om å fortsette denne «kampen» og å undersøke videre grenseoppgangen og forholdet mellom det vakre og det frastøtende.» Koksvik arbeider også med et annet prosjekt, hvor han tester ut hvordan vinglasset kan være en form for bordskulptur.

 

Foto: Mailind Solvind Mjøen

Mailind Solvind Mjøen bor og arbeider på Hamar. Hun er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland, har master fra Akademin Valand, Gøteborg Universitet og PPU i design, kunst og håndverk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Solvind Mjøen søker stipend for å arbeide med en interaktiv installasjon kalt Innerst i Universet Vol. 3. som består av lysdioder, objekter, bilde og lyd. Hun skriver: «Jeg ser for meg at dette er et prosjekt som godt kan rettes mot barn, men som samtidig vil treffe voksne da objektene (spilledåser) er fra bl.a. min egen barnetid (70-80-90 tallet).» Hun vil søke om å delta på Kunstbankens Kunstfestival 2024 med verket som bygger videre på et lysarbeid hun hadde ute i bakgården på Tante Gerda under Kunstfestivalen i 2022.
Solvind Mjøen har også arbeidet med et arbeid med tema demens til Matchbox biennalen i 2024, ved Galleri Natthagen i Julussdalen, Elverum kommune. Og ønsker å fortsette arbeidet med å tematisere minne og nostalgi hos pårørende til demenspasienter.