Torsdag 15. juni kl 19-20. Hvordan kan kunsten åpne opp for tabubelagte temaer? Direktør Ingrid Blekastad samtaler med tidligere biskop i Hamar, Solveig Fiske.

Kunstbankens sommerutstilling 20 år senere med Peter Johansson, tematiserer blant annet seksuelt misbruk av barn med utgangspunkt i hans egne opplevelser. Johansson ble i flere år misbrukt av farens venn som var kirketjener og utstillingen viser et vilt raseri over hendelsene. Virkemidlene er sterke og ingen går uberørt ut av kirkerommet hans. Peter Johansson hevder at den kunstneriske bearbeidelsen har vært avgjørende for å komme igjennom de vanskelige opplevelsene.

Peter Johansson (f. 1964) har siden 1990-tallet arbeidet tematisk med sin egen barndom og opplevelser i Dalarna, som ligger i hjertet av Sverige. Siden slutten av det 19. århundre har Dalarna fungert som en nasjonal-romatisk metafor for svensk identitet. Med et humoristisk blikk utfordrer Johansson disse forestillingene og leker seg med Dalahesten, Falupølsa, folkedans, røde stuer og nakenhet.

Johansson har en omfattende produksjon med en rekke offentlige kunstprosjekter og store separatutstillinger i europeiske museer og gallerier. Han stilte i Kunstbanken i 2003 i forbindelse med åpningen av det nye tilbygget. Utstillingen som tematiserte nynazisme i Sverige skapte stor politisk debatt i politiske fora og regionale og nasjonale medier. Han deltok også på kunstprosjektet HemArt som foregikk på nedlagte husmannsplasser i Stange i 1997. Samtidig som debatten om vernebygget over domkirkeruinene i Hamar pågikk, laget han et vernbygg i glass over en husmannsplass og tematiserte slik hva som blir vernet i et samfunn.

Solveig Fiske. Foto: Hamar Kirke

 

 

Utstillingen varer til og med 13. august