Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Åmot folkebibliotek, Rena.

Visningsperiode: 12.11.2020 – 09.12.2020

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst