Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Besøkssenter Østerdalen, Koppang, Stor-Elvdal.

Visningsperiode: 17.02.2021 – 21.03.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst