Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Folldal Gruver.

Visningsperiode: 04.05.2019 – 30.06.2019

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst