Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Kongsvinger Museum, Gyldenborg.

Visningsperiode: 04.07.2019 – 31.08.2019

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst