Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Kunstkroken, Tyrielden Eidskog bibliotek.

Visningsperiode: 10.09.2021 – 19.12.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst