Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn på Norsk Skogfinsk Museum, Svullrya i Grue.

Visningsperiode: 16.06.2021 – 02.08.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst