Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Norsk skogmuseum, Elverum. Dette var første visning av vandreutstillingen.

Visningsperiode: 26.01.2019 – 24.04.2019

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst