Bilder fra visningen av vandreutstillingen Slash & Burn i Våler folkebibliotek.

Visningsperiode: 04.09.2019 – 25.09.2019

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst