SØKE ØKONOMISK STØTTE OG STIPENDER I INNLANDET

Innlandet fylkeskommune har flere ulike stipender man kan søke på, og disse utlyses i lokalpressen og på fylkeskommunens hjemmesider. På denne siden finner du linker til alle deres søknadsskjemaer og retningslinjer. Skjemaene skal fylles ut elektronisk, og deretter skrives ut for signering. Under finner du noen eksempler. For fullstendig oversikt, se https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/

 

Regionale Prosjektmidler for visuell kunst:
Regionale prosjektmidler for visuell kunst erstatter Statens utstillingsstipend og forvaltes av Kunstsentrene i Norge (KiN). Mer informasjon samt utlysning og søknadsskjemaer er tilgjengelig på KiNs nettsider: https://www.kunstsentrene.no/regionale-prosjektmidler-for-visuell-kunst/

Søknadsfristen  er  august / september hvert år.

 

Den Kulturelle Skolesekken (DKS):

I tidligere Hedmark er det stiftelsen Turnéorganisasjonen som har ansvaret for DKS. I tidligere Oppland er DKS en del av kulturavdelingen i fylkeskommunen.

Hvilken organisasjonsform DKS i Innlandet skal ha er foreløpig ikke avklart, men det ventes at et politisk vedtak vil være klart i løpet av våren 2020. Inntil da operer Turnéorganisasjonen og DKS Oppland som tidligere.

Kontakt Øyvind Midtskogen ved spørsmål om ordningen og søknadsfrister:

Det er mulig å søke om tilskudd på flere nivåer, både som produsent/utøver og til formidling av prosjekter produsert for formidling i barne- ungdoms- og videregående skole. Prosjektet skal ha et regionalt nedslagsfelt. Vil du gjerne reise på turné til skoler? En ny nasjonal DKS-portal er nå på plass.
Portalen blir verktøyet for å sende inn programforslag  innen alle kunst -og fagområder i DKS. Les mer på denkulturelleskolesekken.no.

Turnéorganisasjonen er  formidlingsinstitusjon med ansvar for DKS i tidligere Hedmark. DKS ble en nasjonal ordning fra 2001. Samtlige 22 hedmarkskommuner har inngått fast avtale om turneer til alle skoler. Skolepakka gir hver elev tre til fem kunstbesøk hvert skoleår. Programtilbudet representerer hele bredden av kunstuttrykk; musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og film, samt produksjoner med kunstarter i samspill. En stor andel av forestillingene er egenproduserte eller laget i samarbeid med andre institusjoner.

 

SØKE ØKONOMISK STØTTE OG STIPENDER I KOMMUNENE

Mange av de 22 kommunene i Hedmark har også ulike stipender og støtteordninger man kan søke. Ta direkte kontakt med den enkelte kommunes kulturavdeling for oversikt og veiledning. Se lenker til kommunene lenger ned på siden.

Lokale DKS-midler:
Alle kommuner har en DKS-pott i størrelsesorden etter antall elever i vedkommende kommune. De 22 kommunene i Hedmark har ulik praksis for hvordan denne potten forvaltes – men alle er interesserte i gode samarbeidspartnere og dyktige utøvere på de ulike kunstfeltene. Ta direkte kontakt med ansvarlig for kultur i den enkelte kommune:

Alvdal kommune | Eidskog kommune | Elverum kommuneEngerdal kommune | Folldal kommune | Grue kommune | Hamar kommune | Kongsvinger kommune | Løten kommune | Nord-Odal kommune | Os kommune | Rendalen kommune | Ringsaker kommune | Stange kommune | Stor-Elvdal kommune | Sør-Odal kommune | Tolga kommune | Trysil kommune | Tynset kommune | Våler kommune | Åmot kommune | Åsnes kommune

 

SØKE ØKONOMISK STØTTE OG STIPENDER PÅ NASJONALT NIVÅ

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Kulturrådet er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål. For informasjon, retningslinjer og søknadsskjemaer til de ulike støtteordningene, se Kulturrådet

Norske Billedkunstnere (NBK) har opprettet en digital søkerportal. Her kan du søke om stipend, prosjektstøtte  og om deltagelse på Høstutstillingen .

Norske Kunsthåndverkere (NK) har også en oversikt over støtteordninger.