UTSTILLINGSPLASS I KUNSTBANKEN 2021 og 2022

Søknadsfrist 15. april 2020

Kunstbanken disponerer mange ulike typer utstillingsrom. I første etasje har vi større, mer tradisjonelle hvite saler, mens rommene i underetasjen egner seg godt for installasjoner og utstillinger med arbeider i mindre format. Her finner du planløsninger og bilder av lokalene.

Vi ønsker en kort, men godt dokumentert søknad med prosjektbeskrivelse, CV og 5-10 foto. Samle alt i en PDF-dokument merket med etternavn og fornavn (maks 6 MB). Kataloger kan sendes pr. post. Filmer sendes i Dropbox e.l. eller leveres på CD/DVD.

 

Send søknaden til: post@kunstbanken.no

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter

Postboks 224

2302 Hamar