Gunvor Nervold Antonsen: Det mekaniske åndedrett - kunstnerpresentasjon | Kurt Johannessen. Om sjokoladekake – et humoristisk performanceforedrag Servering av kaffe/te og sjokoladekake. Inngang kr 100,-

 

Gunvor Nervold Antonsen: Det mekaniske åndedrett.

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974), arbeider i et spekter av materialer og forener tekstil, treskulptur, maleri og historiske objekter i romlige materielle komposisjoner. Hennes tematikk knyttes an til forståelse av samfunn, eksistens og identitet, og konsekvens av ensretting av verdivalg og livsrytmer. Nervold Antonsen bor og arbeider i Rollag i Numedal, Buskerud, og ble utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med hovedfag i tekstil i 2001. Høsten 2019 er hun aktuell som en av de nominerte til Lorck Schives kunstpris, ved Trondheim kunstmuseum.

Kunstnerpresentasjonen gjøres i form av en lesning av deler av lydverket Det mekaniske åndedrett, hvor ulike privatmytologiske rom, refleksjoner, og allmenne historier knyttet til kunstneriske virke, åpnes opp. Noe erkjent og opplevd, annet fantasert og drømt, men alt forsøkt bundet sammen av den kontinuerlige tematiske bevegelsen, hvor verk, eksistens og virksomhet opptrer i forlengelse av hverandre.

Tittelen Det mekaniske åndedrett betegner de mekanismer som inngår i utveksling av oksygen og karbondioksid mellom en levende organisme og dens omgivelser. To motsatser alltid gjensidig avhengig av hverandre.

 

Kurt Johannessen: Om sjokoladekaka

Johannessen (f. 1960, Dale), bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi 1981-85, Listaháskóli Ísland 1984 og Slade School of Fine Art 1988-89, London. Han arbeider med performancekunst, bøker, installasjoner og objekter og har blant annet mottatt priser for bøkene sine på London Artists Book Fair i 2004 og 2005.

Kurt Johannesen regnes som Norges mest innflytelsesrike performancekunstner. Mange av bøkene har forbindelser til performance-arbeidene, men også til andre arbeid som tegning, trykk, objekter og installasjoner. Flere av bøkene er innkjøpt av Norsk Kulturråds innkjøpsordning, og 28 bøker har egne engelske utgaver, noen er tospråklige og noen er rene billedbøker.

Siden 2013 har Johannessen arbeidet med en serie bøker som heter Om noko. Serien har i tillegg egne performanceforedrag hvor han kombinerer performance, filosofi, vitenskap, humor og poesi. Foredraget Om sjokoladekaka avsluttes med servering av sjokoladekake, kaffe og te.

 


Bildet er fra Kurt Johannessens performance Dei andre situasjonane. Foto: Bjarte Bjørkum