Vandreutstillinger vises på ulike visningssteder i Innlandet, og er en viktig del av vår desentraliserte virksomhet. Kunstbanken samarbeider med kommuner, bibliotek, kunstforeninger og gallerier i Hedmark. Utstillingen fraktes, monteres og demonteres av Kunstbanken. En representant fra Kunstbanken deltar vanligvis ved åpningen og gir en liten orientering om utstillingen. Pressemelding og bilde blir sendt pressen fra Kunstbanken. Plakater (digital), invitasjon (digital) og lærerveiledning (digital) medfølger de fleste produksjoner.

 • Alle
 • 1: Aktuelle
 • 2: Tidligere
 • 3: Kultur på tur/kunst i bibliotek
 • Alle
 • 2003
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Alle
 • Aktuelle
 • Tidligere