Butikk- og resepsjonsansvarlig, 90% stilling

Telefon:
974 32 360
E-post:
kunstbutikken@kunstbanken.no

Anja Christina Granbakken har vært ansatt i Kunstbanken fra 2012 og har nå det daglige ansvaret for kunstbutikken, kommisjonssalg og salg fra utstillinger. Granbakken har tidligere arbeidet hos Galleri Zink på Lillehammer. Hun har også jobbet med en rekke kulturarrangementer og -prosjekter. Granbakken har bachelorgrad i kunsthistorie fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og Universitetet i Oslo med fordypning i bevaring og gjenstandskunnskap, samt bachelorgrad i kulturprosjektledelse fra Høgskolen i Lillehammer med fordypning i kunsthistorie.

Anja Christina Granbakken ble oppnevnt til Kunstbankens styre av de ansatte i 2015. Personlig vara: Unni Rosenlund.


Opphavsrett foto: Anja C. Granbakken