Styremedlem, politisk representant

Bård Sødal Grasbekk er representant for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Hedmark, og ble utnevnt til å sitte i Kunstbankens styre i 2017. Han er utdannet landskapsarkitekt fra Ås og arbeider til daglig med arealplanlegging i Hamar kommune. Bård er en ivrig trommeslager og han liker å følge med på hva som rører seg i kulturlivet.

Personlig vara: Christian Haugen (SV).


Opphavsrett foto: Hedmark MDG