Kunstfaglig medarbeider / kunst i offentlige rom, 100% stilling

Telefon:
97472862
E-post:
christel.sverre@kunstbanken.no

Christel Sverre er ansatt i Kunstbanken fra august 2017. Hun arbeider med utstillingsproduksjon, kunst i offentlige rom og andre kunstfaglige oppgaver. Christel Sverre er leder for Offentlig Kunst Hedmark (tidligere RSU). Hun har en omfattende og allsidig erfaring som kunstner, kurator og prosjektleder for kunst i offentlige rom. På 1990-tallet var hun produsent og kurator for flere store prosjekter i offentlige uterom og kunstinstitusjoner. Fra 2001 har hun hatt undervisnings- og lederstillinger ved kunsthøyskolene i Oslo, Bergen og Trondheim. Som studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus tok hun initiativ til å opprette en visningshall for kunst- og designbasert forskning. Hun har arbeidet kunstnerisk med performance og installasjon og vært medredaktør for flere bokutgivelser. Sverre har også vært medarbeider i en rekke tverrfaglige og sceniske produksjoner. Hun har sin utdanning fra Statens Kunstakademi og Bergen Kunsthåndverkskole.


Opphavsrett foto: Christel Sverre