Styreleder, politisk representant

Eli Skoland ble oppnevnt til kunstbankens styre av Hedmark fylkeskommune i 2015, og er fra 2017 styreleder. Skoland representerer Høyre og sitter i Kommunestyret i Nord-Odal 2015-2019. Fra 2006-2011 var hun leder for Høyres Kvinneforum. Hun representerte Høyre i Fylkestinget fra. 2003 2007. Hun har tidligere vært kultursjef i Nord-Odal kommune og er for øvrig eier og dagligleder i Fjellrypa AS.

Personlig vara: Hege Jensen.


Opphavsrett foto: Fjellrypa