Direktør, 100% stilling

Telefon:
922 18 343
E-post:
ingrid.blekastad@kunstbanken.no

Blekastad startet som direktør i Kunstbanken i 2000. Hun har ansvar for den daglige ledelsen av Kunstbanken og er kunstfaglig leder. Hun sitter også i styret for ulike nettverk og stiftelser. Hun har hovedfag i kunsthistorie fra Universitet i Bergen samt støttefagene historie og norsk. I 2009 avla hun eksamen i halvårsenhet i organisasjon og ledelse. Blekastad har 11 års praksis som konservator fra Lillehammer Kunstmuseum. Blekastad har også undervist 8 år i nyere kunsthistorie ved Høgskolen i Lillehammer.

Ingrid Blekastad er sekretær for styret i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.


Opphavsrett foto: Ingrid Blekastad