Styremedlem, NKØ

Ingun Kleppan ble oppnevnt til kunstbankens styre av Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) i 2019.

Kleppan har svennebrev som gullsmed i tillegg til diplomutdannelse fra Guldsmedehøjskolen i København. Hun har en lang og omfattende praksis som inkluderer både smykker og større metallobjekter.

Personlig vara: Bodil Buchacz.