Kontormedarbeider, 50% stilling

Telefon:
974 82 966 / 62 54 22 60
E-post:
unni.rosenlund@kunstbanken.no

Rosenlund har vært ansatt i Kunstbanken siden 2009 og har en lang rekke oppgaver knyttet til fakturering, lønn, honorarer, regnskap, innkjøp og annonsering. Rosenlund har arbeidet 12 år hos butikkinnredningsfirmaet Innredning&Design Hamar AS. Der jobber hun som daglig leder, med ansvar for regnskap, lønninger, tilbud, ordre og fakturering (herunder også kundekontakt og salg). I tillegg har hun jobbet 16 år som salgssekretær i ulike firmaer. Hun har grunnkurs markedsføring og NKS Bedriftslederskolen, økonomisk styring og bedriftsøkonomi.


Opphavsrett foto: Kunstbanken Hedmark Kunstsenter