KUNST I BIBLIOTEK: Kunstbanken viser i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek mini-utstillingen Sorteres som... i biblioteker i Innlandet fylke.

I miniutstillingen Sorteres som... vises smykker fra Bodil Lundsten Buchacz prosjekt La jorda leve. Alle objektene i utstillingen er laget av resirkulert emballasjeplast, hovedsakelig fra landbruksprodukter.

Om prosjektet sier Buchacz følgende:

Vi står ovenfor en menneskeskapt miljøkatastrofe, og vår omgang med plastprodukter er ett av bidragene til den.
Jeg vil sette søkelys på de plastmaterialene vi har i hendene hver dag ved å omforme dem og sette dem inn i en annen sammenheng. Gjennom unaturlige planteformer og asymmetriske blomster prøver jeg å hinte om hva som kan skje hvis vi ikke passer på kloden vår.

Så kanskje noen kjøper løk uten nett neste gang?

 

Bodil Lundsten Buchacz er fra Ringsaker og utdannet ved tekstillinjen ved Bergen Kunsthåndverksskole og Kunstakademiet i Krakow, Polen. Etter et kunstnerskap med mange ulike teknikker og materialer, har hun de siste 6 årene konsentrert arbeidet rundt små objekter laget av plastavfall.
Buchacz har hatt flere utsmykkingsoppdrag, og hennes kunst er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Hedmark fylkeskommune. Hun mottok i 2009 Statens utstillingsstipend.

 

Ordningen Kunst i bibliotek er et samarbeid mellom Kunstbanken og Innlandet fylkesbibliotek. Formålet er å bringe gode, varierte kunstopplevelser ut til folk der de bor og ferdes.