Det tegner bra… er en utstilling med fokus på dagens tegnekunst. Den viser et mangfold av teknikker og uttrykk og viser arbeider av sju tegnere fra hele landet. Flere av kunstnerne viser bøker de har laget.

Dagens kunstbilde domineres ofte av en vrimmel av lys, lyd og effekter. Da kan det være befriende å oppleve det basiske kunstuttrykket i tegning, det nære, enkle og umiddelbare. For enkelt, vil kanskje noen hevde. Men når vi står overfor utstillingen vil vi fort se at her finnes et bredt spekter av uttrykk, teknikker og tilnærmingsmåter. Her finner du nye og utradisjonelle vinklinger, kontraster og overraskelser. De 7 kunstnerne som deltar uttrykker seg ulikt, og tilskueren vil fort oppdage at tegning ikke alltid er det du tror.

Kristina Bræin (Oslo) byr på overraskelser i sine arbeider. Hun tegner med tape og supplerer med hverdagsgjenstander. Du lurer kanskje på hva dette er – noe gjenglemt etter forrige utstilling, kanskje? Selv sier hun det slik: ”Idéen til verket oppstår ofte i møtet med dagliglivets egne tegninger og fortellinger i rommet. Det kan være to biter gul tape som henger igjen etter en tegning som er tatt ned fra veggen. Det som ikke venter å bli sett, fanger min oppmerksomhet. Jeg brukte maskeringstape som de fleste andre for å få en rett linje. Men så fant jeg ut at tapen i seg selv hadde de egenskaper jeg søkte; muligheten for presisjon og samtidig flyktighet. Den har fått en sentral plass i mitt reportoar av materialer.” I denne utstillingen inngår også tape sammen med stikkontakt og stearinlys. Bræin har deltatt på store kunstmønstringer utenlands, blant annet har hun vært hovedutstiller for Norge ved den prestisjetunge Venezia-biennalen for noen år siden.

Lars Staffan Evjen (Bergen) arbeider med stille interiører, som også er tittelen på hans arbeider. Her gjelder det å ha tid og ro for virkelig å kunne fordype seg, eller kanskje dypdykke inn i bildet. Motivene er oftest stille rom med spartansk interiør. Det er alltid et en mørk døråpning og ofte et hvitt objekt. Av og til dukker det opp uventede ting – en form for boks som kan minne om et skap, flekker eller gjenstander på gulvet, skygger eller merker på veggen, spor etter hendelser. Du skimter et rom innenfor rommet. Det føles tilsynelatende trygt, men hva er det egentlig som skjuler seg der inne? Når du ser bildene kan du kanskje tro at det er fotografier. Men det er det ikke, dette er laget med kullstift og svartkritt.

Danuta Haremska er født i Polen, men har bodd i Norge i mange år. På denne utstillingen stiller hun ut tre arbeider som hun har kalt Shelter og som inngår i prosjektet Å søke ly.  Her viser hun former som kan assosieres med en bygning, hytte eller hus. Det er ikke gjenstandenes ytre som interesserer kunstneren mest. Det er mer de følelsene som vekkes når du ser bildene. Begreper som beskyttelse, bevaring, sikring, vern, skjerming gjemmested og skjul står sentralt i kunstnerens bevissthet. Bildet viser gjenstandens ytre form, struktur og materiale. Men innholdet forblir usynlig, hemmelig. Er dette stedet hvor du kan finne ro, tenke, filosofere? Eller er det et sted hvor noe verdifullt gjemmer seg? Kanskje leter du selv etter et trygt gjemmested, eller har du allerede gjemt deg? Hva er det du gjemmer, hva beskytter vi.  Hva truer oss?

Trond Hugo Haugen har laget en ny serie med tegninger som han kaller ”Hundred days of confusion”. Disse ble påbegynt i 2006. Utgangspunktet for tegningene er de hverdagslige opplevelsene og inntrykkene. Han arbeider både i Malmø og Stavanger. Bildene er sterkt besklektet med tegneserier. Kunstneren har gitt ut flere bøker.  Hans egne utstillinger er dokumentert på www.trondhugo.no, bokforlaget noCUBE på www.nocube.com og initiativet Stavanger2018 på www.stavanger2018.no.

Hanne L. O. Kristoffersen har de senere år arbeidet konsekvent med tegning, primært i store formater. Flatene er viktige for opplevelsen, de gir en opplevelse av å omslutte betrakteren. Kjønn og identitet er viktige tema i hennes bilder. Hun tar opp en tung problematikk knyttet til vold mot kvinner og behandler tema som kjønn og identitet i sine arbeider. I denne utstillingen er hodeplagg et fokuspunkt, der undertøy benyttes på hodet. Undertøyet blir den vestlige kvinnens referanse, man bærer sin tilsynelatende frihet på samme måte som muslimske kvinner bærer sin religiøse tilknytning – som emblem eller tvangstrøye.  Bildene er tegnede selvportretter med klare kulturelle referanser. Selvportrett har alltid hatt en sentral kunsthistorisk rolle. Ved å knytte prosjektet opp mot dette kjente og typiske grepet, plasserer verket seg i en samtidig politisk kontekst med klare kunsthistoriske referanser.

Arne Nøst har siden fullført utdannelse i 1986 vært en synlig og viktig aktør på den norske kulturfronten.  Foruten utstillinger og offentlige utsmykkinger er hans merittliste lang: fast tegner for Dagbladets kultursider, bokillustrasjoner, plakater, scenografier (han fikk nylig stillingen som ny teatersjef ved Rogaland teater) og ikke minst plateomslag for en rekke kjente musikere. Han spiller selv saxofon. Arne Nøst skaper bilder i en moderne ekspressiv tradisjon og bruker virkemidler der han kombinere figurative former med abstrakte elementer. Ofte er det mennesket som står i sentrum. Hans følsomme strek kombinert med en unik innlevelsesevne gjør at bildene kommuniserer på flere plan og blir spennende visuelle opplevelser. Han skjærer vekk alt det uvesentlige for så å gå i dybden.

Øyvind Torseter lager tegninger som er nært beslektet med tegneseriefigurer. Oftest er det strektegninger som formidler en absurd situasjon. Han har laget billedbøker og tegneserier for både barn og voksne og bøker for lesesvake barn og han har holdt flere kurs i tegning for barn og unge. Torseter er en prisbelønnet bokillustratør. Øyvind Torseters arbeider er full av underfundig humor. Her møter vi en lekende kunstner med en sikker strek og med gode historier å fortelle.