DONJON – et kunstprosjekt på Kongsvinger Festning sommeren 2010

I perioden 05.06 – 12.09 viser foreningen Donjon en omfattende samtidskunstutstilling på Kulturfestningen i Grenseland, Kongsvinger Festning. Utstillingen heter Donjon og har undertittelen Krig og forsvar. Utstillingen skal foregå i Arsenalet som er en bygning fra 1692 og som Nasjonale Festningsverk har satt i stand til utstillingen.

Deltagende kunstnere er: Hanne Tyrmi (N), Sonja Nilsson (SV/USA), Kathrine Køster Holst (DK/N), Dag Skedsmo (N), Tone Hellerud (N), Stian Ådlandsvik (N), Ingerid Book og Carina Héden (SV/N) og Erik Pauser (SV).

Utstillingen ble bl.a. finansiert av Kulturrådet, Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Nasjonale Festningsverk og Kunstbanken i Hedmark.

I samarbeid med  Turneorganisasjonen i Hedmark gjennomføres et todelt undervisningsopplegg for utvalgte 6.-klasser i Kongsvinger og Nord-Odal:

Del 1:   Omvisning på DONJON (festningen) Oppstart fra skolene kl.09- retur innen kl.13. Formidler er Camilla Kippersund, i samarbeid med Tone Hellerud og prosjektleder Eli Skoland.

Del 2:   Fordypningstilbud , Kameleon, en visuell innlevelse i å være synlig/usynlig  (kamuflasje). Kunstneren Svein Ove Kirkhorn, som bl.a. har laget kostymer til store teater og ballett oppsetninger leder workshopene som varer i 4 timer.