Fiksjon versus virkelighet er en vandreutstilling utviklet for gallerier rundt om i Hedmark fylke, og produksjonen er basert på gruppeutstillingen Fiction som ble vist i Kunstbanken i 2010.

Utstillingen tar opp forholdet mellom fiksjon og virkelighet innenfor massemedia, internett og kunst. Vår realitetsoppfatning  blir stadig utfordret idet vi blir presentert for en fiktiv virkelighet gjennom blant annet reality – tv, internett og reklamemediet. Gjennom disse mediene skildres virkeligheten eller en konstruert virkelighet, og realitetene kan justeres og fremstilles slik man ønsker at de skal oppfattes.

Vanna Bowles, Marius Mørch og Andreas Tellefsen deltar på vandreutstillingen, med henholdsvis tegning/skulptur, film og tusjtegning. De representerer en generasjon som har vokst opp med den raske utviklingen i informasjons- og mediesamfunnet.