Kunstprosjektet mine

Kunstprosjektet mine

I 2001 ble kunstnersymposiet og utstillingen mine arrangert på området til Stiftelsen Folldal Gruver. Folldal verk hadde med enkelte avbrudd, drevet gruvedrift fra 1743 til 1970. Gruveområdet som brer seg utover 1000 mål er fremdeles sterkt preget av virksomheten som har foregått der.

Inititativtaker var Folldal Gruver som tok kontakt med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter for faglig bistand. Arbeidsmetoden for utstillingen ble et kunstnersymposium hvor kunstnerne, totalt 16 billedkunstnere og en komponist, skulle arbeide sammen i 12 dager mot en utstilling som skulle stå hele sommeren. Forut for symposiet hadde kunstnerne ca. ett års planleggingstid. Kunstnerne ble invitert til å forholde seg til gruvedriften, den storslåtte naturen som omgir Folldal, eller bygdas historie og sosiale forhold. Prosjektet fikk tittelen mine.

De fleste kunstverkene ble laget til stedet og kunne ikke flyttes uten at de mister en vesentlig kvalitet. mine ble dermed et stedsbestemt kunstprosjekt som viste oss 17 ulike tolkninger av stedet og historien. En vandring gjennom hele utstillingen kunne gi oss en sjelden anledning til å oppleve og reflektere over et utsatt jordbruks- og industrisamfunn plassert på tregrensa i fjell-Norge.

De som deltok var: Bo Bisgaard (DN/NO), Walter van Broekhuizen (NL), Buckle Bunnies ved Siri Austeen og Søssa Jørgensen (NO), Tina Mareen Buddeberg (TY/NO), Jannecke Lønne Christiansen (NO), Jan Egge (NO), Kalle Grude (NO), Inghild Karlsen (NO), Bjørn Sverre Kristensen (NO), Egil Martin Kurdøl (NO), Gabriele Nagel (TY), Inga Paas (TY), Pfelder (TY), Norbert Schliewe (TY), Stefan Schröder (TY/NO), André Tribbensee (TY/NO) og Jana Winderen (NO)

Initiativtaker: Stiftelsen Folldal Gruver

Prosjektleder: Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ved Jan Karl Schmidt

Koordinator: Folldal kommune ved Torill Lønnquist

Kurator: Tina Mareen Buddeberg

Styringsgruppe: Ingrid Blekastad, Tina Mareen Buddeberg, Bjørn Sverre Kristiansen, Torill Lønnquist, Kåre Nordseth og Jan Karl Schmidt

Økonomisk bidragsyter: Norsk kulturråd, Hedmark Fylkeskommune, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Folldal kommune, Hedmark Sparebank Folldal, IT Folldal, Daledata, LO og Eidsiva