Samskapingsverkstedet blir gjennomført i Kunstbanken høsten 2020, og gjentas i 2021 i samarbeid med Hamar kommune og Innlandet fylkeskommunes folkehelseprogram Ung4Reg.

Mitt sted i verden – et visuelt kunst- og samskapingsprosjekt

Mitt sted i verden handler om å visualisere sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å være; et fantasisted eller et konkret sted. Deltagerne uttrykker seg visuelt gjennom ulike teknikker som tegning, maling og stofftrykk. Ca. 130 deltagere i grupper på inntil 15 arbeider individuelt, men også i grupper, sammen med idéskaper og kunstner Randi Liliequist. Hver gruppe  får en kunstformidlingsopplevelse og tre verkstedsøkter i Kunstbanken i november og desember 2020.

Opplegget er for 5. trinn og oppover. Barn, unge og voksne fra Solvang skole, Rollsløkken skole, Børstad ungdomsskole, Hamar katedralskole og Hamar læringssenter deltar. Flertallet har innvandrerbakgrunn, og har ulik språklig og kulturell bakgrunn. Liliequist etablerer en kontakt med deltagerne på tvers av språkbarrierer og varierende  norskferdigheter, og språktrening blir en naturlig del av samarbeidet, hvor deltagerne blir hverandres «tolk».

Deltakerne arbeider også i grupper hvor de lager store, fargerike trykk i fellesskap. De ferdige arbeidene vises fram i en utstilling i Kunstbanken i etterkant av verkstedperioden, og det arrangeres egen utstillingsåpning i januar 2021. Etter utstillingsperioden tilfaller arbeidene lærestedene.

Hvert eneste menneske har en ukrenkelig verdi, og den enkelte bærer med seg ressurser og kvaliteter og en medfødt skaperevne. Det man har i «bagasjen» har betydning uansett hvilken bakgrunn og erfaring man har. Gjennom Mitt sted i verden vil deltagerne kunne oppdage, eller gjenoppdage, og ta i bruk sin evne til å skape og å uttrykke seg. Et viktig poeng er at deltagerne og deres «bagasje», ideer og historie er minst like viktig som formidlerens faglige kompetanse. -Vi mennesker må blande oss, sier Randi Liliequist. På den måten kan vi erfare at vi har en stor rikdom vi kan dele.

OMTALE:

Hamar Dagblad 10.12.20

Innlandet fylkeskommune 30.11.20

Hamar kommune 25.11.20

 

Mitt sted i verden gjennomføres med støtte fra Hamar kommune og Innlandet fylkeskommunes folkehelseprogram Ung4Reg i 2020 og 2021.


Foto: Randi Liliequist. Alle bilder gjengis med tillatelse fra deltagere/foresatte.