Vårt ønske er å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. Befolkningen i Hedmark får tilgang til profesjonell samtidskunst gjennom våre vandreutstillinger og kunstprosjekter i fylket. Barn og unge i Hedmark nås først og fremst gjennom besøk på skolene i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark/Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og med Kunstbankens egne vandreproduksjoner. Det er gratis inngang på alle vandreutstillinger.

Vandreutstillinger
vises på ulike visningssteder i Hedmark, og er en viktig del av vår desentraliserte virksomhet. Kunstbanken samarbeider med kommuner, bibliotek, kunstforeninger og gallerier i Hedmark. Utstillingen fraktes, monteres og demonteres av Kunstbanken. En representant fra Kunstbanken deltar vanligvis ved åpningen og gir en liten orientering om utstillingen. Pressemelding og bilde blir sendt pressen fra Kunstbanken. Plakater (digital), invitasjon (digital) og lærerveiledning (digital) medfølger de fleste produksjoner. En samarbeidsavtale inngås i forkant av utstillingsperioden. Ta kontakt med Kunstbanken for bestilling, på e-post e-post eller telefon 62 54 22 60

Kultur på tur
Kunstbankens produksjoner for bibliotek inngår i Kultur på tur-programmet som koordineres av Hedmark fylkeskommune. Disse forflyttes i samarbeid med bibliotektransporten, og er tilrettelagt for enkel montering av bibliotekene. Alt utstyr medfølger.  En samarbeidsavtale inngår i forkant av utstillingsperioden. Ta kontakt med Kunstbanken for bestilling, på e-post eller telefon 62 54 22 60

Kunstbanken har også temporære utstillinger i resepsjonen på fylkeshuset i Hamar. Utstillingene er ment som presentasjoner av Hedmarks kunstnere.