Sollia er åsted for det næringsorienterte kunstprosjektet P’ART sommeren 2006. Seks kunstnere deltar i prosjektet. Billedkunstner Tina Mareen Buddeberg som bor i Sollia, har vært en drivkraft for satsningen sammen med lokale aktører.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter er prosjektansvarlig. Kuratorer for P’ART er direktør Ingrid Blekastad, Kunstbanken og billedkunstner Tina Mareen Buddeberg, prosjektansvarlig er formidler Anne Hals og prosjektmedarbeider er Jan Karl Schmidt.

Følgende kunstnere deltar: Marianne Leisner & Elin Sørensen (No), Päivi Laakso (Fin/No), Dongjo Yoo (Korea), Stefan Christiansen (No), Caroline Bachmann (Ty), Tina Mareen Buddeberg (Ty/No). I tillegg deltar Heidi Rühlmann (Ty) som skribent.

Hver kunstner har fått tildelt et bestemt sted som de skulle arbeide i forhold til. Vi har etterstrebet å finne kunstnere som kunne tilføre det bestemte stedet noe spesielt, det kan være koreanske Dong-jo Yoo som arbeider med undersøkelser av vann og som fikk utdelt Vannbruksmuseet som et sted, eller Marianne Leisner & Elin Sørensen som er henholdsvis landskapsarkitekt og billedkunstner og som har gått i dialog med skolen i Sollia og laget en økologisk grønnsakshage for elevene. I perioden kunstnerne arbeidet i Sollia bodde de hos vertsfamilier som også har hjalp til praktisk.

 

Päivi Laakso: Sollias egen badebassengkonsert for dyr og menneskerLaakso som er billedkunstner, forfatter og performanceartist hadde på åpningen en times performance hvor hun dirigerte huskiehunder og malte det gamle svømmebassenget i Sollia Fabrikker. En video fra performancen kan ses ved bassenget. I Sollia arbeider de med muligheten til å åpne bassenget igjen.

 

 

 

Stefan Christiansen: Onomatopoeticon
Flere steder langs veien i Sollia vil man se store billboards. Mot en bakgrunn av landskapsmalerier fra stedet visualiseres lyder fra dyr i tekstform.

 

 

 

 

Elin T. Sørensen og Marianne Leissner: Skolehagen i Sollia
Elin T. Sørensen arbeider med en kunstform som blir kalt «relasjonell kunst». I dette kunstuttrykket tar kunstneren utgangspunkt i dagliglivet til en utvalgt gruppe og gjør noe sammen med dem som kan forbedre dagliglivet deres. I P’ART lærer landskapsarkitekt Leissner og billedkunstner Sørensen elevene i fjellbygda som ligger 800 meter over havet og hvor ikke en gang poteten gror, hva slags urter, grønnsaker og blomster de kan plante og så i hagene sine, og hvordan de skal stelles.

 

 

Dongjo Yoo: About The Reason: Why Seabirds Can Not Sing
Dongjos arbeider består av flere deler. På en husvegg på gården Nordre Brænd hvor Knut Hamsun bodde da han skrev En vandrer med Sordin, har Dongjo skrevet et sitat fra boka. Det står speilvendt slik at besøkende må ta en liten skål med farget vann for å kunne lese utdraget. Teksten som er en naturbeskrivelse fra stedet avlører seg langsomt gir en sanselig opplevelse i det vi leser den. «Det driver matt i skogen og fra elven som om millioner av ingenting strømmer og strømmer.» I performancen ved Atnasjøen hadde Dongjo freset inn og malt steiner med enkeltbokstaver. De sto oppstilt langs bredden slik at ordet vatn speilte seg i vannet. Steinene ble fraktet om bord i en båt og senket midt på vatnet. Dongjo forklarte at han i performancen forholder seg til koreansk apokalyptisk forståelse. Han håper at steinene skal ligge godt på bunnen og aldri mer skal ses. Skjer det vil vi stå overfor jordas undergang. I et av husene ved Vannbruksmuseet har han også kombinert vann, steiner og tekst. Huset er i perioden fram til 6. august åpent hver dag fra kl 16.00-17.00. I perioden fra 7.–31. august er det åpent lørdag og søndag fra kl 16.00-17.00.

 

Tina Mareen Buddeberg: Drømmedalen: Sanseposter
Buddeberg bor og arbeider i Sollia hvor hun har laget sin egen adresse, kalt Drømmedal 1. I lang tid har hun obeservert landskapsutsnitt og nedtegnet dem så nøyaktig som mulig med pastellkritt. Bildene er overført til runde parkeringsskilt og vist i omgivelsene hvor de malt.

 

 

 

Friedrike Caroline Bachmann: Die Häuser des Lebens
De 12 små husene med gullforgylte tak skal symbolisere varmen og omsorgen som finnes i Sollia selv om bebyggelsen er spredt over et område på 50 km. Navnene til husene henspeiler til nærheten mellom natur og mennesker.

 

 

 

Skoleformidling
I et hvert mindre bygdesamfunn er skolen sentral. Prosjektleder Anne Hals vil i samarbeid med skolen utvikle et formidlingsopplegg for elevene og involvere dem aktivt som kunstassistenter. Elevtegning er en del av forberedelsene til utarbeidelsen av skolehagen. Tegnet av Egzona i 4. klasse. I albumet fotografier fra bearbeidelsen av skolehagen.

 

 

 

Kart over Sollia og utplassering av kunstverkene
I samarbeid med Statens Vegvesen er det satt opp skilt med titler på arbeidene. P´ART  er støttet av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Norsk kulturråd, Hedmark fylkeskommune, Stor-Elvdal kommune og Norsk Vegvesen.

 

 

 

Tilstøtende prosjekter
Fra sommeren 2005 er det også satt i gang et samarbeid mellom fem bedrifter og fem kunstnere i Sollia og Nord-Østerdalen. Dette har som formål å se nærmere på kunst og kunstnerisk virke som innovativ kraft i næringslivet og er satt i gang etter ønske fra næringsdrivende i Sollia. Resultatene av samarbeidet skal vises under utstillingen P’ART.

Følgende kunstnere og bedrifter deltar i dette prosjektet:
Viel Bjerkeset Andersen og Ole Annar Kroghs nyetablerte steinbedrift, Os
Siri Austeen og Atna Bryggeri og Glopheim kafè, Atna
Gunnar H. Gundersen og Alternative eventyr (reiseliv) ved Jo Øvergård, Sollia
Stefan Schrøder og Tømmerbyggefirmaet Malmlaft as, Alvdal
Håkon Magne Skjøren (gourmetkokk) og Matprodusent Ellen Marie Tangen, Sollia

Ansvarlige for gjennomføringen av denne delen er koordinator Jan Karl Schmidt og Tina Mareen Buddeberg. Dette prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Sparebank Hedmark, Stor-Elvdal kommune og Sollia Fjellstyre.

Annerledesguide
I tillegg skal det lages en annerledes guide over Sollia og området rundt. Det var i Sollia at Harald Sohlberg malte Vinternatt i Rondane og Statens Vegvesen har bestemt at Rondaneveien som passerer den nordre del av bygda skal rustes opp til Turistvei fra 2006-2015. Annerledesguiden skal presentere Sollia med en kunstnerisk tilnærming og både deltagende kunstnerne i P’ART, skribenter fra Sollia og andre skal bidra i guiden. Ansvarlig for guiden er Jan Schmidt. I redaksjonskomiteen: Bjørn Brænd som driver Sollia Forlag med base i Oslo. Kjetil Wold fra firmaet Bleed vil stå ansvarlig for en felles design og markedsføring for kunstprosjektet, næringslivsprosjektet og annerledesguiden.

P’ART-prosjektene er utarbeidet av Tina Mareen Buddeberg, Wenche Kvalstad Eckhoff, Knut Wold, Finn Aage Andersen og Jan Karl Schmidt.