Sverre Morken, frimerkekunstner, grafiker og gravør, er i verdenstoppen på sitt felt. Han har en imponerende stor produksjon bak seg, blant annet omlag 200 frimerkeutgivelser, han medvirket til den 6. utgaven av norske sedler og står bak alle framsidene av på sedlene som i dag er i omløp, altså den 7. utgaven. Han står også bak utformingen av Norges riksvåpen i dagens utforming, og departementenes gående løve. Så langt har han mottatt 11 norske og internasjonale priser og utmerkelser, deriblant Kongens fortjenestmedalje i gull. Med dette er han den norske frimerkekunstneren som har høstet flest priser. Opprinnelig er Morken fra Folldal, og bygda er med rette stolt av ham.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ønsker med vandreutstillinga Fra mikro til makro å gjøre hans kunstnerskap kjent for et større publikum, i Hedmark og for øvrig. En katalog med lærerveiledning følger utstillingen og kan lastes ned: Katalog Sverre Morken – fra mikro til makro og  Lærerveiledning Oppgaver og tanketennere.

Forbausende smått, forbausende presist, og av forbausende kunstnerisk kvalitet, blir ofte sagt om det beste av hverdagskunsten vi alle omgir oss med. At det stemmer oppdager du, om du bare stopper opp og tar en nærmere titt. Det er frimerker og sedler vi sankker om. Det alminnelige «gallerirommet» for denne kunsten er våre brev og lommebøker. Midt i vår dagligdagse, rasjonelle travelhet kan vi velge å se etter det store i det små. I denne utstillinga får du virkelig muligheten til å oppdage hva som ligger av detaljer og historie i de små verkene. Publikum lar seg først imponere, så fascinere og oftest trollbinde i møtet med hans fenomenale miniatyrer.

Bakgrunnen for Fra mikro til makro var et ønske fra Folldal kommune om å markere 100-årsjubileet for Folldals selvstendighet som egen kommune, sammen med en markering av 200-årsjubileet for grunnloven. Sverre Morken har formgitt Folldals kommunevåpen, og gravert de fire frimerkene som ble gitt ut 16. mai i forbindelse med grunnlovsjubileet. Den røde tråden i utstillinga er identitet og tilhørighet. Bredden i Morkens kunstnerskap er representert også ved et utvalg treskulpturer, grafikk og tegninger. Utendørs vises ni store plater, hvor frimerker og sedler fra Sverre Morkens hånd binder sammen de temaene lokal og nasjonal identitet og internasjonal tilhørighet.