Et kunstprosjekt utviklet for eldre i institusjon, i samarbeid med Hamar kommune. Sanseopplevelser med spesiell vekt på farge er tema for dette vandrende kunstprosjektet, utviklet av Aase Marie Brun. Sammen med beboerne engasjeres de ansatte i samtaler rundt et av fire tablåer. Dekketøyet består i en blanding av kunsthåndverk, design og bruktbutikkfunn. Det kan uttrykke stil, nostalgi, humor, frodighet osv. Små luktposer med forskjellige dufter bidrar ytterligere til å teste ut sanser og følelser. Den dagligdagse rutinen det er å spise brytes, samtidig som nettopp det velkjente ved situasjonen gir deltakerne et felles utgangspunkt for opplevelsen. Vekker de ulike fargene, gjenstandene og duftene reaksjoner, og i så fall hvilke?