I løpet av høsten (01.09.03 – 01.11.03) ble vandreutstillingen «Treskaller» vist i vrimlerom på Rena, Koppang, Øvre Rendal, Folldal og Os i Østerdalen. Utstillingen besto av hoder av tre og den ga et humoristisk bilde av treskallene blant oss og i oss. Lindrupsen leker med formens og materialets muligheter og skaper et mangfold av ulike uttrykk. Det ble utarbeidet egen lærerveiledning til utstillingen og ca. 45 skoleklasser med til sammen ca 900 elever deltok i formidlingen. Mange av elevene arbeidet videre med egne skulpturprosjekter. Utstillingen var produsert av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.