Alexander Grüner (1959) viser verket Courage – Yet Each Man Kills The Thing He Loves. Dette er basert på Oscar Wildes’ The Reading Gaol, en diktsamling som er sterkt kritisk til det viktorianske samfunnets undertrykkelsesmekanismer. Grüners arbeid er bygget opp av mange tusen små spoler laget av avispapir og med 25 ulike fargekombinasjoner. I et konsekvent system gjenskapes de 109 strofene fra Wildes diktverk. Med «courage» menes å ha mot til å stå i mot.