12. mars - 8. mai

Andrea Gjestvang

The Atlantic Cowboy

Fotoutstillingen «The Atlantic Cowboy» tematiserer forståelsen av mannens posisjon i utkantsamfunn. I perioden 2014 – 2019 har fotograf Andrea Gjestvang hatt en rekke lengre opphold på Færøyene, hvor kvinneflukten fra bygdene til hovedstaden og ut av landet, har etterlatt et samfunn med stor overvekt av menn. Gjennom miljøportretter, hverdagslige scener og det overveldende landskapet, undersøker Gjestvang den tradisjonelle mannens identitet og rolle i møte med et samfunn i endring. Parallelt utforsker utstillingene periferien som et mentalt og fysisk landskap.

Andrea Gjestvang (født 1981) er født i Stange, og bor og arbeider i Berlin og Oslo. Hun har fotojournalistutdanning fra OsloMet og er kanskje mest kjent for sine fotografier av ofre fra Utøya i portrettserien «En dag i historien». Med denne serien vant hun Årets bilde 2012 og ble kåret til «Photographer of the Year» under Sony World Photography Awards i 2013. Gjestvangs bilder har vært publisert og vist i store deler av verden.

 

Andrea Gjestvang

The Atlantic Cowboy

The photo exhibition “The Atlantic Cowboy” thematises the awareness of the male position in small rural communities. Between 2014 and 2019 photographer Andrea Gjestvang had several extended journeys to the Faroe Islands, where many women have moved from villages to the capital and then out of the country, leaving behind a society with a surplus of men. Through ‘in-situ’ portraits, everyday scenes and the staggering landscape, Gjestvang examines the traditional male identity and roles in a changing society. The exhibition also explores the periphery as a mental and physical landscape.

Andrea Gjestvang (b. 1981) from Stange, Norway lives and works in Berlin and Oslo. A graduate of OsloMet, she is perhaps best known for her photos of the Utøya survivors through the project “One Day in History”. The project was awarded Photo of the Year in 2012 and she won “Photographer of the Year” at the Sony World Photography Awards in 2013. Gjestvang’s photos have been published and shown worldwide.