Ann Avranden (1967) er bokillustratør, designer og billedkunstner, Sigurd Røsnes (1974) er komponist. I deres fellesutstilling prøver de å forestille seg et utopisk landskap ved hjelp av bilder og lyd. I stedet for dystre visjoner, vil de drømme seg bort i et miljøutopia. Deres installasjon vil blant annet bestå av film, lys, collage-maleri og lyd. Avranden er bosatt i Hamar og Røsnes i Stockholm.