Anna-Liisa Silenti (1943) stiller ut syv-åtte store og nye tekstilarbeider i diverse teknikker. hun maler, tegner, klipper og limer rett på stoffet. Utgangspunktet er et enkelt, geometrisk språk med universelle tegn som er felles for alle mennesker. Utstillingen har fått tittelen Veien hjem, som handler om å finne fram til det vesentlige.