Anne Bekkelund ( 1955) viser to separate prosjekter i kjeller og på loftet. Tematisk henger de sammen ved at de begge forteller om spor av tid. På loftet vises En liten fortelling. Dette er et skulpturprosjekt som består av objekter bygget opp av ulike materialer. I en blanding av abstrakt og figurativt formspråk forteller hver enkelt del om en tid, et sted eller en opplevelse. En liten fortelling har et billedspråk som gjennom figurative detaljer i skulpturene aktiviserer individuell og felles historie. I kjellerrommene vises prosjektet Biografi. Dette er en større serie med bilder i collageteknikk. Bildene er som en skissebok fra en bestemt tidsperiode i et menneskes liv og består av historiske og biografiske visuelle punkter fra de siste 50 år.