Anne Kampmann (f. 1946) viser malerier, gouacher og små skulpturer i en omfattende utstilling i syv av Kunstbankens utstillingsrom. Arbeidene hennes gjengir vesener som er en mellomting mellom mennesker og dyr. De underlige figurene befinner seg i en gjenkjennelig følelsessituasjon. I en naivistisk stil forteller kampmann noe om nærhet, smerte og tvil. Se også Anne Kampmanns hjemmeside.